Chào buổi trưa

Thông tin visa

Thông tin visa

  1. Trang chủ
  2. Blog
  3. Thông tin visa

Nổi bật


Bạn nghe thông tin Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp mới visa dựa theo “Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế” bắt đầu từ ngày 01/10/2020 nhưng bạn còn rất nhiều thông tin chưa biết rõ, hãy tham khảo bài chia sẻ dưới đây của TripU về việc xin cấp visa Nhật Bản 2020 mới nhất nhé.
2 Tháng 10 2020 - Bởi Chíp Ú

Thông tin mới nhất về việc xin cấp visa Nhật Bản 2020 mà bạn nên biết

Bạn nghe thông tin Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp mới visa dựa theo “Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế” bắt đầu từ ngày 01/10/2020 nhưng bạn còn rất nhiều thông tin chưa biết rõ, hãy tham khảo bài chia sẻ dưới đây của TripU về việc xin cấp visa Nhật Bản 2020 mới nhất nhé.

2 Tháng 10 2020 - Bởi Chíp Ú

Theo dõi chúng tôi


Cookies được sử dụng để nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng cách chọn đồng ý, bạn chấp thuận cho chúng tôi sử dụng cookies. Từ chối Đồng ý