logo
Tài khoản của tôi
top

Chính sách Giá Tốt Nhất của TripU

Bạn có thể được hoàn ngay 100% số tiền chênh lệch nếu bạn tìm thấy dịch vụ phòng khách sạn mà bạn đã đặt có giá thấp hơn trên trang web khác so với TripU. Chúng tôi sẽ hoàn phần tiền chênh lệch với các đơn hàng đã xác nhận thanh toán thành công hoặc khớp giá mới mà bạn đã tìm thấy cho đơn đặt hàng thành công của bạn.

  1. Chính sách Giá Tốt Nhất của TripU chỉ được áp dụng với các đặt phòng đã được xác nhận, bạn cần cung cấp mã đặt phòng thành công của bạn trên TripU khi đưa ra khiếu nại.

  2. Điều kiện để chúng tôi khớp giá về mức giá mà bạn cho rằng thấp hơn mức giá được đặt hàng trên TripU bao gồm:

- Cùng chỗ nghỉ và loại phòng

- Cùng ngày nhận phòng và trả phòng

- Cùng số lượng khách hoặc cao hơn (ví dụ: số người lớn, số trẻ em…)

- Cùng hoặc tốt hơn về lợi ích đi kèm (ví dụ: bao gồm bữa sáng, bữa ăn, dịch vụ spa, dịch vụ đưa đón…)

- Cùng hoặc linh hoạt hơn về chính sách hủy và sửa đổi thông tin đặt phòng

- Phòng đó phải còn trống để được xác nhận ngay tại thời điểm nhân viên TripU kiểm tra phòng trống

- Mức giá cuối cùng bao gồm cả thuế và phí dịch vụ

  1. Chính sách Giá Tốt Nhất của TripU không áp dụng cho các đặt phòng với mức giá có các điều kiện đặc biệt:

- Giá là một phần của chương trình thành viên hoặc tặng thưởng nào đó mà khách đã nhận được giảm từ chỗ nghỉ hoặc trang web khác là vì giá này là tặng thưởng cho hoạt động kinh doanh như đăng ký thành viên, đăng nhập, mã coupon, giới thiệu khách hàng khác…

- Mức giá không được bán rộng rãi cho công chúng, bao gồm: giá giảm cho công ty, giá giảm dành cho nhóm hoặc đoàn thể.

- Phòng khách sạn được bán kèm trong gói du lịch, giá trọn gói.

  1. TripU sẽ toàn quyền quyết định tính hợp lệ của bất kỳ khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xác định liệu khiếu nại đó có cho cùng chỗ nghỉ, loại phòng hoặc ngày hay không, khiếu nại có đáp ứng điều khoản, điều kiện và yêu cầu xử lý khiếu nại hay không.

  2. Không được kết hợp chính sách Giá Tốt Nhất của TripU với các ưu đãi hoặc chương trình khuyến mãi khác.

  3. Những trường hợp giao dịch phát sinh sau thời điểm Chính Sách Giá thay đổi sẽ không thể khiếu nại và yêu cầu bồi hoàn.

  4. TripU có quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, đình chỉ hoặc tạm ngưng chính sách Giá Tốt Nhất bất kỳ lúc nào. Khách hàng khi tiến hành thực hiện các trao đổi mua bán phải có trách nhiệm đọc, cập nhật và mặc nhiên là đồng ý với những thay đổi này.

Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc khiếu nại cần được chuyển tới nhóm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi.

Cách gửi yêu cầu bồi hoàn:

Vui lòng cung cấp các thông tin dưới đây bao gồm:

- Mã đặt phòng TripU của bạn

- Địa chỉ trang web nơi bạn tìm thấy giá tốt hơn

- Tên của khách sạn, thành phố và quốc gia.

- Tối đa ba (03) ảnh chụp màn hình của trang web khác, trong đó chỉ ra rõ ràng tình trạng phòng trống, loại phòng, loại khuyến mại, các lợi ích đặt phòng và giá phòng cho những ngày bạn cần đặt.

Lưu ý: Bạn không cần phải đặt phòng thật trên trang web khác.